Samy for Brands
image: Sasha + Alina + Olya » Sicky Magazine by sickymagazine

Sasha + Alina + Olya » Sicky Magazine

Sasha + Alina + Olya Exclusive for Sicky Magazine Photography – Andrew Onufrienko + Jeleza Rose (Inna Gnedash) Models – Sasha Popruga + Alina Savarovskaya + Olya Motovilec’ Hair – Slava Voloshyn Make Up – Vika Oleynik